آزمون های MOCK IELTS

{{item.Caption}}

  • زمان برگزاری : {{item.ExecutionDateTime}} از ساعت   {{item.StrExamStartTime}}   لغایت   {{item.StrExamEndTime}}
  • مکان : {{item.Place}} واقع در {{item.Address}}
  • ظرفیت : {{item.Capacity}} نفر
  • زمان ثبت نام : از {{item.StrRegistrationStartDate}} ساعت {{item.StrRegStartTime}}   لغایت   {{item.StrRegistrationEndDate}} ساعت {{item.StrRegEndTime}}
  • مبلغ : {{item.Amount}} (تومان)
  • مبلغ : رایگان
گالری تصاویر
مشاهده نتایج
زمان برگزاری : {{item.ExecutionDateTime}} از ساعت {{item.StrExamStartTime}} لغایت {{item.StrExamEndTime}}
مکان : {{item.Place}}   واقع در   {{item.Address}}
مبلغ :{{item.Amount}} تومان
مبلغ :رایگان
برگزار شد