آزمون ماک آیلتس

ماک (MOCK) به آزمونی گفته می شود که کاملا شبیه آزمون اصلی باشد. آزمون ماک آیلتس آزمونی مطابق با شرایط آزمون آیلتس و با سوالات استاندارد شامل چهار بخش Speaking/Writing/Reading/Listening می باشدکه، به صورت حضوری برگزار می شود و توسط یک یا چند نفر آزمون گیرنده از داوطلبان گرفته شده و توسط مدرسی که مسلط به آیلتس و مهارت های آن است بررسی و نمره دهی می شود. این آزمون همانند آزمون اصلی آیلتس در دو بخش آکادمی و جنرال برگزار می شود و متقاضیان می بایست بر حسب نیازشان یکی از آنها را انتخاب نمایند. این آزمون نیازمند تسلط نسبی به نکات پاسخ دهی به تست ها است. کسانی باید در آزمون ماک شرکت کنند که به طور تقریبی با نکات آزمون آیلتس آشنا باشند و روش های مدیریت زمان را هم بدانند. مدت زمان این آزمون دو ساعت و چهل دقیقه می باشد. مزیت گروه آموزشی ETT در برگزاری این آزمون در این است که متقاضی علاوه بر تجربه شرکت در آزمونی کاملا استاندارد، تحلیل آزمون خود را به صورت حضوری دریافت می کند. قابل توجه می باشد که این گروه آموزشی شرایط برگزاری آزمون را علاوه بر ایران در کشور های سوییس، ایتالیا و فرانسه برای متقاضیان خارج از کشور نیز فراهم آورده است.