دوره های آموزشی

مهارت خواندن (Reading)

مهارت خواندن (Reading)

برای کسانی که به صورت خودخوان در منزل تمایل به پیشرفت در بخش خواندن دارند روش و کتابی طراحی شده است که برای کلاس های آنلاین مناسب می باشد. پس از ثبت نام و شرکت در آزمون تعیین سطح رایگان ما، به متقاضیان برنامه ای مناسب سطح آن ها داده خواهد شد که می بایست حداقل دو تمرین از تمرین های موجود در کتاب را در مدت یک هفته ارسال نمایند. سپس با بررسی نقاط ضعف هر متقاضی نکاتی مهم و تاثیرگذار ارائه می گردد که فرد می تواند در هفته ی دوم پیشرفت خود را به طور محسوس در مهارت خواندن خود شاهد باشد.