دوره های آموزشی

مهارت گفتاری (Speaking)

مهارت گفتاری (Speaking)

برای کسانی که به صورت خودخوان در منزل تمایل به پیشرفت در بخش گفتاری دارند منابعی در نظر گرفته شده که برای کلاس های آنلاین بسیار مناسب می باشد و ترس از صحبت کردن به زبان انگلیسی در متقاضی به طور کامل از بین خواهد رفت. پس از ثبت نام و شرکت در آزمون تعیین سطح رایگان ما، به متقاضیان برنامه ای مناسب سطح آن ها داده خواهد شد که می بایست حداقل دو تمرین از تمرین های موجود در منابع ارائه شده را در مدت یک هفته انجام و ارسال نمایند. سپس با بررسی نقاط ضعف هر متقاضی نکاتی مهم و تاثیرگذار ارائه می گردد که فرد می تواند در هفته ی دوم پیشرفت خود را به طور محسوس در مهارت گفتاری خود شاهد باشد.