افزایش دانش کلمه (Vocabulary)

بیشتر افراد در زبان انگلیسی وقتی که دارن چیزی رو write میکنن یا می نویسن غلط املایی زیادی خواهند داشت. این غلط های املایی برگرفته از یاد گیری اون کلمات هست، یعنی شما زمانی که یک کلمه رو می خواین یاد بگیرین بهترین کار این هست که اول بهش گوش کنید و بعد از گوش کردن به اون کلمه نگاه کنید که spell اون کلمه دقیقا تو ذهنتون بمونه.