دوره های آموزشی

افزایش دانش کلمه (Vocabulary)

افزایش دانش کلمه (Vocabulary)

این دوره شامل آموزش کلمات عمومی و تخصصی در حوزه های مختلف علمی بوده و از پایه به گونه ای طراحی شده که در مدت زمانی کوتاه دامنه لغات شخص کاملا به صورت محسوس افزایش می یابد. با روش طراحی شده گروه آموزشی ما، زبان آموزان می توانند با سرعت بالا کلمات را برای مدت زمان طولانی یاد گرفته و در مهارت های مختلف از آن ها استفاده نمایند.