کارگاه های آموزشی

{{item.Caption}}

گالری تصاویر
زمان برگزاری : {{item.ExecutionDateTime}} از ساعت {{item.StrCongressStartTime}} لغایت {{item.StrCongressEndTime}}
مکان : {{item.Place}}   واقع در   {{item.Address}}
مکان : {{item.Place}}   واقع در   (ورود به محل همایش آنلاین)
مبلغ :{{item.Amount}} تومان
مبلغ :رایگان
برگزار شد