مهارت نوشتن (Writing)

برای اینکه شما بتونید یک متن خوب بنویسید بهتره که یاد بگیرید که چجوری یک پاراگراف خوب بنویسید و از چه جملاتی در اون پاراگراف ها استفاده کنید. یک پاراگراف خوب شامل topic sentence هست که نشون میده ما می خواییم تو این پاراگراف چه چیزی رو بیان کنیم. بخش بعدی supporting sentence هست که برای درک بهتر خواننده متن شما، از topic sentence نوشته میشه. در نهایت هم conclusion هست که در این قسمت می تونید از ایده های خودتون استفاده کنید ویک نتیجه گیری از متن بالا داشته باشید.