دوره های آموزشی

مهارت نوشتن (Writing)

مهارت نوشتن (Writing)

برای کسانی که به صورت خودخوان در منزل تمایل به پیشرفت در بخش نوشتاری دارند منابعی در نظر گرفته شده که برای کلاس های آنلاین مناسب می باشد. پس از ثبت نام و شرکت در آزمون تعیین سطح رایگان ما، به متقاضیان برنامه ای مناسب سطح آن ها داده خواهد شد که می بایست حداقل دو تمرین از تمرین های موجود در منابع ارائه شده را در مدت یک هفته انجام و ارسال نمایند. سپس با بررسی نقاط ضعف هر متقاضی نکاتی مهم و تاثیرگذار ارائه می گردد که فرد می تواند در هفته ی دوم پیشرفت خود را به طور محسوس در مهارت نوشتاری خود شاهد باشد.