کارگاه های آموزشی

{{item.Caption}}

  • زمان برگزاری : {{item.ExecutionDateTime}} از ساعت {{item.StrCongressStartTime}} لغایت {{item.StrCongressEndTime}}
  • مکان : {{item.Place}} واقع در {{item.Address}}
  • ظرفیت : {{item.Capacity}} نفر
  • زمان ثبت نام : {{item.RegistrationStartDate}} از ساعت {{item.StrRegStartTime}} لغایت {{item.RegistrationEndDate}} تا ساعت {{item.StrRegEndTime}}
  • مبلغ : {{item.Amount}} تومان
  • مبلغ : رایگان
گالری تصاویر
زمان برگزاری : {{item.ExecutionDateTime}} از ساعت {{item.StrCongressStartTime}} لغایت {{item.StrCongressEndTime}}
مکان : {{item.Place}}   واقع در   {{item.Address}}
مبلغ :{{item.Amount}} تومان
مبلغ :رایگان
برگزار شد